1
اصالت و قدمت سکه چکشی مسی
باسلام
خواستم از اصالت و قدمت این سکه چکشی مسی بدونم
ممنونم