لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

سکه ماشینی

/mechanical-coins.html2011-05-19
logo
سکه ها

فهرست سکه های ماشینی ایران

تعریف سکه ماشینی

عنوان سکه ماشینی به سکه هایی داده می شود که با استفاده از ماشین ها و دستگاهای تمام خودکار تولید و ضرب شده اند.

تفاوت سکه ماشینی با سکه چکشی

ويژگی کلی سکه چکشی :

1. معمولا هر شهر بزرگ برای خود ضرابخانه داشت و سکه ضرب می نمود

2. میزان عیار سکه در هر شهر متفاوت بود

3. متحد الشکل نیستند (در یک نوع سکه)

4. اندازه ، قطر و وزن یکسانی ندارند (در یک نوع سکه)

ویژگی کلی سکه ماشینی :

1. معمولا در یک ضرابخانه مرکزی ضرب می شود

2. شکل یکنواخت و پایدار دارند (در یک نوع سکه)

3. جنس و عیار یکسان دارند (در یک نوع سکه)

4. اندازه ، قطر و وزن یکسان دارند (در یک نوع سکه)

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده قیمت سکه ماشینی

قیمت سکه های ماشینی بصورت جدول فراهم آمده است که دارای تقسیم بندی کیفیت برای هر سکه کلکسیونی است. جهت دریافت قیمت سکه نقره ، برنز و نیکل ماشینی پس از ورود به هر یک از دوره های زیر، می توانید بر روی سکه ماشینی مورد نظر کلیک نمایید.