لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

اصطلاحات سکه شناسی

/numismatics-base.html2011-06-13
logo
سکه ها

پایگاه سکه ها جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان به سکه و سکه شناسی ، اصطلاحات رایج این حوزه را در قالب مقالات آموزشی بطور اختصاصی تهیه و آماده نموده است. این اصطلاحات مهم سکه شناسی در زیر فهرست شده است.