لطفا منتظر بمانید...

سامانه پرسش و پاسخ

 

پرسش ها

+ درج پرسش
3
رای
3
پاسخ
202
نمایش
مدال ناصرالدین شاه
0
رای
3
پاسخ
183
نمایش
مدال ناصرالدینشاه
0
رای
2
پاسخ
121
نمایش
تعيين نوع و دوره سكه چکشی
2
رای
1
پاسخ
159
نمایش
تعيين نوع و دوره سكه نقره
1
رای
1
پاسخ
113
نمایش
تعیین نوع و دوره سکه
0
رای
3
پاسخ
176
نمایش
ده شاهی مسی 1314
1
رای
3
پاسخ
139
نمایش
25 دینار مس 1314
1
رای
4
پاسخ
234
نمایش
مدال ناصری ذوالقرنین
0
رای
5
پاسخ
234
نمایش
سکه مولود مظفر
1
رای
2
پاسخ
121
نمایش
شناسايى اصالت سكه
0
رای
2
پاسخ
106
نمایش
سکه ۵۰ دینار جمهوری با روکش برنج
0
رای
4
پاسخ
215
نمایش
پرسش‌شده 1 ماه پیش
1
رای
1
پاسخ
180
نمایش
تفاوت ضرب 250 ریال 1386
1
رای
1
پاسخ
150
نمایش
مدال ستارخان
پرسش‌شده 1 ماه پیش
0
رای
1
پاسخ
123
نمایش
ارزش اسکناس تریپل 20 ریالی
1
رای
2
پاسخ
180
نمایش
0
رای
2
پاسخ
235
نمایش
سکه پنج هزار دینار احمدشاه
2
رای
2
پاسخ
207
نمایش
مدال نقره ناصرالدین شاه
2
رای
2
پاسخ
144
نمایش
25دینار رضاشاهی
1
رای
4
پاسخ
185
نمایش
اصالت مدال ناصری و قیمت کارشناسی آن