لطفا منتظر بمانید...

سامانه پرسش و پاسخ

 

پرسش ها

+ درج پرسش
2
رای
5
پاسخ
177
نمایش
اصالت سکه ده پهلوی
1
رای
1
پاسخ
131
نمایش
قدمت و نوع سکه
پرسش‌شده 2 هفته پیش
0
رای
1
پاسخ
118
نمایش
نام و دوره تاریخی سکه
1
رای
3
پاسخ
191
نمایش
تعیین اصالت سکه 25دینار  مسی رضاشاه
1
رای
5
پاسخ
203
نمایش
تشخیص دوره سکه
پرسش‌شده 2 هفته پیش
0
رای
1
پاسخ
166
نمایش
تون سکه
پرسش‌شده 2 هفته پیش
0
رای
2
پاسخ
150
نمایش
1
رای
1
پاسخ
107
نمایش
مدال انقلاب سفید
1
رای
3
پاسخ
143
نمایش
سکه 25 دیناری با ارور تاریخ
2
رای
2
پاسخ
125
نمایش
1
رای
1
پاسخ
92
نمایش
اصالت مدال پاس شهربانی
3
رای
3
پاسخ
189
نمایش
کیفیت سکه ده ریالی فائو
4
رای
3
پاسخ
230
نمایش
راه های تشخیص سکه طلا اصل از تقلبی
4
رای
4
پاسخ
274
نمایش
طرح پیشنهادی برای اسکناس های بانک شاهنشاهی
1
رای
1
پاسخ
131
نمایش
پرسش‌شده 3 هفته پیش - بسته‌شده
0
رای
1
پاسخ
136
نمایش
اسكناس 20000 ریال ارور
0
رای
1
پاسخ
155
نمایش
ارزش اسكناس با شماره سريال رند
1
رای
1
پاسخ
104
نمایش
ارزش اسکناس 500 ریال ارور
0
رای
1
پاسخ
120
نمایش
1
رای
5
پاسخ
256
نمایش
مدال سفر به انگستان ناصرالدین شاه