لطفا منتظر بمانید...

سامانه پرسش و پاسخ

 

پرسش ها

+ درج پرسش
2
رای
1
پاسخ
145
نمایش
0
رای
1
پاسخ
111
نمایش
0
رای
4
پاسخ
160
نمایش
سکه ۵ دیناری رضا شاه پهلوی
0
رای
1
پاسخ
99
نمایش
اصل بودن سکه عثمانی
1
رای
4
پاسخ
157
نمایش
سکه 2000 دینار تصویری محمدعلی شاه
0
رای
4
پاسخ
169
نمایش
اصل بودن سکه 500 دینار محمدعلی شاه
1
رای
4
پاسخ
267
نمایش
سکه 10 شاهی یا 500 دیناری ناصری
0
رای
4
پاسخ
189
نمایش
اصالت سکه پنج هزار دینار رضا شاه
0
رای
2
پاسخ
186
نمایش
سکه 25 دیناری مسی
1
رای
1
پاسخ
97
نمایش
کارشناسی سکه ی دوره مغول
0
رای
2
پاسخ
120
نمایش
سکه خارجی
1
رای
3
پاسخ
139
نمایش
1
رای
2
پاسخ
115
نمایش
قیمت و کیفیت 2000 دینار 1331
0
رای
7
پاسخ
211
نمایش
پنج هزار دیناری مظفرالدین شاه
1
رای
2
پاسخ
98
نمایش
سکه بدل یا ضرب 2؟ کدام صحیح است؟
0
رای
3
پاسخ
80
نمایش
نوع 1000دیناری احمد شاهی
0
رای
2
پاسخ
117
نمایش
نیم دلار فرانکلین
0
رای
5
پاسخ
222
نمایش
20 ریال بازیهای اسیایی تهران
0
رای
1
پاسخ
132
نمایش
اصالت و قیمت پنج ریال پهلوی
1
رای
3
پاسخ
131
نمایش
سکه 10تومانی ناصرالدین شاه