لطفا منتظر بمانید...

سامانه پرسش و پاسخ

 

پرسش ها

+ درج پرسش
2
رای
3
پاسخ
197
نمایش
سکه دو هزار دینار 1281
0
رای
2
پاسخ
121
نمایش
درخواست تعیین دوره سکه
1
رای
1
پاسخ
84
نمایش
1
رای
2
پاسخ
124
نمایش
تعيين نوع و دوره سكه
1
رای
4
پاسخ
149
نمایش
شناسایی سکه چکشی
0
رای
2
پاسخ
114
نمایش
اصالت و قیمت سکه پادشاه ادوارد هفتم (هند -بریتانیا)
1
رای
2
پاسخ
101
نمایش
اصالت سکه ملکه ویکتوریا (متعلق به هند استعمار بریتانیا)
1
رای
1
پاسخ
118
نمایش
سکه مورگان
3
رای
1
پاسخ
80
نمایش
2
رای
1
پاسخ
87
نمایش
2
رای
3
پاسخ
118
نمایش
سکه بدون جلوس ناصرالدین شاه قاجار
2
رای
1
پاسخ
151
نمایش
تشخیص اصالت مورگان
2
رای
1
پاسخ
108
نمایش
تشخیص اصالت سکه مورگان
2
رای
2
پاسخ
154
نمایش
نوع سکه یا مدال
1
رای
1
پاسخ
111
نمایش
سکه ملکه ویکتوریا 1837
3
رای
2
پاسخ
137
نمایش
سکه کوارتر 1936
1
رای
3
پاسخ
138
نمایش
سکه 5000دینار تصویری محمدعلی شاه
2
رای
2
پاسخ
96
نمایش
اصالت مدال پاداش خدمت رضا شاه
1
رای
2
پاسخ
107
نمایش
1
رای
4
پاسخ
142
نمایش
راهنمایی میخوام