0
اصالت 5000دیناری محمدعلی شاه
باسلام خدمت اساتید ودوستان گرامی
باز هم درخواست راهنمایی جهت تعیین اصالت یک سکه 5000دیناری...
ایا سکه پیوست تقلبی است؟
سپاس