0
اصالت سکه دوهزار دینار
باسلام
این سکه چرا شیر و خورشیدش اینجوریه؟
باسپاس