1
اصالت و ارزش مدال یادبود
با سلام و خسته نباشید
بفرمایید مدال فوق اصل و روبان آن فابریک است؟
لطفا کیفیت و حدود قیمت آن هم بفرمایید؟