1
اصالت و ارزش سکه 2000 دینار
با سلام
میشه بفرمایید که سکه 2000 دینار صاحب قران ناصرالدین شاه موجود در تصویر اصل هست یا خیر؟
ارزش این سکه با توجه به کیفیتی که دارد چقدر است؟
آیا سکه دارای شکستگی قالب میباشد؟
با تشکر