0
اصالت سکه اردشیر بابکان
با سلام
میخواستم بدونم این سکه اردشیر بابکان اصله یا نه؟