0
اصالت ، دوران سکه و جنس آن
سلام
این سکه مال کدام دوران هست و جنسش چیست اصالت دارد؟
س ق ببخشید مترتب نیست یعنی مشخص نیست که اصله یا جهل 2 هفته پیش
ح ج سلام . مترتب نیست یعنی سکه شما جعل اندر جعل کی باشد . باتشکر 2 هفته پیش