1
اصالت و قیمت سنگ یاقوت و یک عدد مروارید
باسلام
تعدادی سنگ یاقوت و یک عدد مروارید را در زیر نور uv ماورائبنفش گذاشتم و نتیجه را به صورت تصویر برای شما ارسال کردم . لطف اصالت و قیمت را بفرمایید
سلام مجدد چرا در تصویر که تعداد زیادی یاقوت وجود دارد فقط تعدادی از آنها زیر نور uvدرخشندگی دارند و بقیه بدون نور