0
اصالت سکه قدیمی
باسلام
میخواستم اصالت سکه ای را برام مشخص کنید