0
اصالت سکه قدیمی
سلام وقت بخیر
اصالت و دوره این سکه رو لطف میکنید