0
اصالت سکه ناصر الدین شاه
با سلام
ایا سکه اصالت دارد ، بخاطر شیر خوابیده ان نسبت به هم نوع هاش ارزنده تر است یا خیر؟