0
سکه مسی
سلام
اگر راجع به این سکه اطلاعاتی دارید لطفا در اختیارم بذارید.
تشکر