0
اصالت دارند یا فیکه ؟
باسلام
اینو من یجا دیدم طرف می‌گفت اینا رو خودش پیدا کرده و میلیاردی قیمتشه میخواستم بدونم حقیقت داره یا نه ؟