1
اصالت سکه ی ۴ شاهی شاه طهماسب دوم
ایا
این سکه ی ۴ شاهی شاه طهماسب دوم صفوی اصالت داره؟ یا نه؟
ممنون میشم پاسخ بدید