0
اصالت سکه چکشی
باسلام
میشه بگید این سکه چکشی اصالت و ارزش نگهداری دارد و مال کدام پادشاه و کشور است؟