0
اصالت و دوره دو سکه مسی
درود
دوستان میخوام در مورد اصالت و اینکه متعلق به چه دوره ای هستند مطمئن بشم