0
سکه 10 ریال ۱۳۵۰ با چرخش ۱۸۰
با درود و احترام
آیا همچین سکه‌ای تابحال مشاهده و یا گزارش شده است؟
ارزش این سکه 10 ریال ۱۳۵۰ با چرخش ۱۸۰ چقدر برآورد می‌شود؟
با سپاس
سپاسگزارم از پاسخگویی
سکه فوق از نظر وزنی و ابعاد مشابه کاتالوگ می‌باشد و با گرداندن سکه رو به بالا یا پایین، چرخش ۱۸۰ درجه‌ای روی دیگر سکه را داریم.
در ضمن سکه داخل زرورق نگهداری می‌شده است.