0
اصالت این سکه ها
سلام لطفا همه نظر خود را راجع به همه سکه ها بگویید و عکس دیگه ای ازشون موجود نیست اگر میشه همه احتمالات را بگویید ممنون..
اصالت ..
ارزش نگهداشتن؟
و دوره