0
اصالت و دوره چند سکه
سلام
ایا این سکه ها اصالت دارند و برای چه دوره ای هست؟