0
سکه ۲۰ریالی
با سلام وقت بخیر

کیفیت این سکه ۲۰ریالی و ارزش آن میفرمایین
حروفی بود عذر میخوام یادم نبود