0
اصالت سکه اشکانی ارد دوم
باسلام
ایا این سکه مال ارد دوم اشکانی و اصالت دارد؟
ممنونم