0
سکه ۶ شاهی نادر شاه
سلام خسته نباشید
ببخشید ۶ شاهی نادر شاه بالا ضرب شیراز کمیاب و ارزشمند است؟