اصالت و قیمت گذاری سکه 10 دینار مس رضا شاه
باسلام
سکه در سال 1314 ضرب شده وزن 3.2 گرم قطر 21 میلیمتر کنگره بیرونی هم صاف هست