0
اصالت و قیمت سکه پنج‌هزار دینار تصویری پهلوی اول
سلام خدمت اساتید محترم این سکه پنج‌هزار دینار تصویری پهلوی اول میباشد
لطفا اصالت و قیمت این سکه را مشخص بفرمایید
با تشکر از عوامل سکه ها