0
اصالت سکه ساسانی
با سلام
آیا این سکه اصل است؟
آیا دوره پیروز ساسانی درست است؟
میشه نوشته هاش رو‌ بخوانیم؟
ضرب کجاست و شعار پادشاه چیست؟