0
اصالت و ارزش مدال جمهوری
با سلام
آیا این مدال جمهوری اصالت دارد در صورت اصالت چقدر ارزش دارد
باتشکر از اساتید