0
اصالت سکه ساسانی
با سلام آیا این سکه اصل است؟ آیا دوره پیروز ساسانی درست است ؟ میشه نوشته هاش رو‌ بخوانیم؟ ضرب کجاست و شعار پادشاه چیست ؟

(هردوعکس یک سکه است فقط زوم شده)