اصالت سکه اشکانی
سلام و عرض وقت به خیر خدمت اساتید محترم
آیا سکه اصالت دارد ؟ و این که آیا سکه چهار درهمی فوق مربوط به بلاش دوم است یا سوم ؟