1
اصالت و قیمت سکه ۱ ریالی پهلوی اول ۱۳۱۲
سلام درود به اساتید و عوامل محترم سکه ها
این سکه ۱ ریال پهلوی اول ۱۳۱۲
آیا اصالت دارد قیمتش چند است