0
اصالت و دوره سکه کمیاب ایلخانان مغول
سلام
آیا این سکه برای ابوسعید است یا برای طغاتیمور؟
اصالت دارد؟
با تشکر از همه شما عزیزان