0
اصالت سکه ربعی 1299
باسلام
سکه ربعی 1299 ناصرالدین شاه با توجه به آویز شدن هنوز ارزش داره و ارزش اون چقدر هست؟