1
اصالت سکه خطی محمدعلی قاجار ۱۳۲۷
باسلام
لطفا اصالت سکه خطی محمدعلی قاجار ۱۳۲۷ و قیمت را بفرمایید
باتشکر