0
اصالت پنج هزار دینار رضا شاه
با سلام خدمت اساتید محترم
به نظر شما سکه فوق اصالت داره؟