اصالت سکه شاه عباس اول
باسلام
این سکه ضرب کجا تاریخش و اصالتش اطلاعاتی در اختیارم قرار بدید؟
ممنون میشم