0
اصالت سکه ساسانی
باسلام
لطفا راهنمایی کنید این سکه مربوط به کدوم شاه ساسانی است؟
ضرب اون برای کجاست؟
متن پهلوی ان چی هست؟
دور سکه نازک هست اما در عکس ضخیم به نظر میاد