2
اصالت مدال یادگار تاجگذاری رضا شاه
با درود و احترام خدمت کارشناسان محترم
لطفا در مورد اصل یا تقلبی بودن مدال یادگار تاجگذاری رضا شاه اعلام نظر بفرمائید
با تشکر