1
اصالت سکه مدال یادبود تاجگذاری
باعرض سلام خدمت بزرگواران و اساتید عزیز
ایا این مدال یادبود تاجگذاری اصالت دارد؟
در این صورت چه قیمتی در نظر باید گرفت؟
سپاس فراوان