0
اصالت و قیمت سکه 2 ریال رضا شاه
سلام
این سکه 2 ریال رضا شاه اصالت دارد و قیمتش چقدر است؟