1
اصالت و قیمت سکه رضا شاه
با سلام
لطفا اصالت و ارزش ریالی سکه ها رو کارشناسی کنید