0
اصالت سکه 25 پول افغانستان
باسلام
لطفا اصالت سکه 25 پول افغانستان تصویر( دوره‌ی ظاهر شاه) تعیین کنید.
باتشکر
ممنون از سکه‌ها و پاسخ دوستان