0
اصالت سکه خارجی
سلام.
آیا سکه های زیر اصل هستن یا نه؟