0
اصالت و قیمت سکه 1000 دیناری تصویری احمد شاه
سلام
قیمت این سکه 1000 دیناری تصویری احمد شاه چقدر است؟