0
اصالت و قیمت سکه 500 دیناری تصویری رضا شاه
سلام این سکه 500 دیناری تصویری رضا شاه اصالت دارد و قیمتش چقدر است؟