1
اصالت سکه ۱۰۰۰ دینار ناصری
سلام این سکه را خریده ام و میدونم که بخاطر ضربه و فرسایش ارزش مالی زیادی ندارد ولی میخواستم بدونم آیا اصالت دارد یا نه.
(متوجه شده ام که خیلی وقت ها موقع خرید سکه خیلی از سکه ها نقطه ن دینار یا حرف ک یکهزار را کامل ندارد آیا این بخاطر فرسایش است یا بخاطر تقلبی بودن آن است؟)